Social links

Vondelkade 175 - 8023 AD Zwolle    

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Oliemolen De Passiebloem

De Vereniging
De Vereniging Vrienden van de Oliemolen De Passiebloem is oorspronkelijk opgericht met als doel Oliemolen de Passiebloem te behouden op de plek waar hij hoort: aan de Nieuwe Vecht op de Vondelkade in Zwolle.
En nog steeds heeft de vereniging dit als streven. En het blijft zaak alert te zijn op alle ontwikkelingen in de nabije omgeving van de molen. Het is en blijft belangrijk om de molen actief en draaiend te houden. En dit gebeurt nog steeds door de inzet van de molenaars en andere vrijwilligers. Zij zijn, als altijd, betrokken en actief.

Het Bestuur
Intussen is de vereniging zelf iets minder actief. De afgelopen twee jaar heeft het bestuur van de vereniging niet vaak vergaderd. In 2014 is er zelfs geen algemene ledenvergadering gehouden.
En ondanks dat het met de molen zelf heel erg goed gaat, vond het bestuur het wel tijd om in actie te komen. Actief op zoek naar nieuwe bestuursleden wel te verstaan. Om zo het bestuur van vereniging weer nieuw leven in te blazen. En mét succes. Het bestuur is enorm blij dat drie personen zich hebben aangemeld om de openstaande vacatures in te vullen.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt;

  • Jacques van Santen – Voorzitter
  • Marcel Vierhuis – 1e Penningmeester/Secretaris
  • Jan Versteegde – 2e Penningmeester
  • Bart Bethlehem – Algemeen Bestuurslid
  • Tamar Tonnema – Algemeen Bestuurslid

De Molen
Ook in 2014 was de Passiebloem weer gewoon geopend op de eerste en derde zaterdag van de maand en een woensdagmiddag in elke maand. Waardoor weer een flink aantal omwentelingen is bijgeschreven in het logboek, 92.055 om precies te zijn.
Veel leerlingen hebben de molen kunnen bezoeken. Dit is vooral te danken aan de theorie en praktijklessen van Ada Meurs en Henk Lollinga. Ook de brandweer was een veel geziene gast dit jaar. Maar gelukkig kwamen zij altijd voor niets, er waren simpelweg erg veel valse brandmeldingen in 2014.
Op 23 juli 2014 stond de molen in de rouwstand. Dit in verband met de dag van Nationale Rouw in verband met de MH 17 ramp.

De Bezoekers
In 2014 is weer een groot aantal bezoekers in de molen ontvangen. Tijdens de gewone draaidagen en vooral ook tijdens de traditionele drukke zaterdagen, zoals de molendag en de monumentendag.
De vele bezoekers, uit alle windstreken van de wereld, worden altijd hartelijk ontvangen door de vrijwilligers. Zij zorgen voor een gastvrije ontvangst en deskundige rondleidingen. Als we het gastenboek mogen geloven zijn onze vrijwilligers deskundig en enthousiast, en zijn de bezoekers erg onder de indruk van de molen. Iedereen die hier zijn of haar steentje aan bijdraagt mag daar terecht trots op zijn.
Iedereen die, op welke wijze dan ook, in 2014 een bijdrage geleverd heeft aan de Passiebloem, willen wij hiervoor van harte bedanken. En we hopen dat u allen ook in de toekomst iets voor uw molen wilt blijven betekenen.