Social links

Vondelkade 175 - 8023 AD Zwolle    

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Oliemolen De Passiebloem

De Molen
Van april t/m juli is er groot onderhoud aan de molen gepleegd.
Zo werden o.m. de stelling vernieuwd, de windpeluw vervangen, de verlichting aangepast en het schilderwerk onder handen genomen. De Passiebloem staat er weer mooi bij, en we kunnen een flinke tijd vooruit.
Evenals in vorige jaren was de molen ook een opleidingsplek voor veel aspirant-molenaars.

De Molenaars
Met verve werden de vele draaidagen verzorgd. Een paar van de molenaars overlegden periodiek met de gemeente over onderhoudszaken e.d. De groep werd in de loop van het jaar verstrekt door de komst van Keimpe de Haan en Merik Middelveld

De Vrijwilligers
De gidsen, gastheren en gastvrouwen zorgden ervoor dat op de draaidagen bezoekers werden ontvangen, rondgeleid en in staat gesteld het een en ander in ons winkeltje aan te schaffen.
We namen afscheid van Pauline Wagner, ‘maar’ verwelkomden Willem Hoekstra en Gerard van Dorp.
Sinterklaas verraste alle vrijwilligers met een lekkere chocoladeletter.

De Vereniging
Het bestuur van de vereniging onderging een forse verandering. Na een indrukwekkend lange periode vertrokken Harold Rengers en Ali Nijenhuis uit het bestuur. Ook Evelyn Osinga nam afscheid.
Het bestuur werd weer aangevuld met Jan Versteegde, Tamar Tonnema en Jacques van Santen, die tezamen met Bart Bethlehem en Marcel Vierhuis de taken vervullen. Helaas is de portefeuille ‘publiciteit’ nog niet bezet, terwijl ook een ‘aparte’ secretaris handig zou zijn (Marcel heeft nu zowel de portefeuille van penningmeester als die van secretaris).
Op 23 maart was de Algemene Ledenvergadering. Daarin werden de nieuwe bestuursleden benoemd en werd -niet onbelangrijk- besloten de contributie te verlagen(!) naar € 5,00 per jaar.

Bijzondere bijeenkomstem
Vrijwilligersbijeenkomsten waren er op 7 maart -daarbij werd Ali uitgebreid in het zonnetje gezet- , 2 mei -m.n. voorbereiding voor de Open Molendag op 9 mei- , 5 septermber -m.n. voorbereiding Open Monumentendag- en 7 november.

Activiteiten, anders dan de reguliere draaidagen
Open Molendag 2015, op 9 mei
Die kunnen we zeker geslaagd noemen. Een fier draaiende molen, wapperende vlaggen buiten en een gezellige drukte binnen. Door het voorspelde weer, met regen maar vooral ook vlagenwind, werd het buitenterras dit jaar naar binnen de molen verplaatst.
Oud succesnummer: Pannenkoeken gebakken door ons ervaren bakteam vielen ook dit jaar weer bij bezoekers en medewerkers goed in de smaak.
Nieuw succesnummer: Het voorlezen van het boek “muis Jan op de molen”, de zoektocht naar muizen Jan in de molen en de puzzeltocht door de molen trokken veel ouders met kleine kinderen. Velen van hen hadden het in de lokale kranten gelezen (PR gelukt) en waren speciaal hiervoor naar onze Passiebloem gekomen. Ook de rondleiders hadden het druk en konden de gevarieerde groepen gelukkig ook het daadwerkelijk slaan van olie laten zien.
Aan het eind van de dag konden alle vrijwilligers van die dag moe en voldaan afsluiten.
Bezoek wethouder Jan Brink -vergezeld van twee ambtenaren- en vier (burger-)raadsleden op 26 augustus.
Een prima ‘werkbezoek’, waarbij de groep langer bleef dan gepland. Uiteraard kreeg eenieder bij vertrek een flesje olie mee, en enige weken later is hun ‘de’ molen-DVD bezorgd.

Open Monumentendag 2015, op 12 september
Trok ook weer veel bezoekers, en was in vele opzichten goed vergelijkbaar met de Open Molendag in mei.
Leden van de Zwolse Trekzakclub luisterden de dag muzikaal op.
Bijna op het laatste nippertje hadden we nog een foldertje gemaakt in samenwerking met het vlakbij gelegen Openlucht Zwembad, dat net als De Passiebloem een rijksmonument is.