Social links

Vondelkade 175 - 8023 AD Zwolle    

In Memoriam – Martin Boer

In februari 2021 ontvingen wij het treurige bericht dat onze voormalige molengids en -vrijwilliger Martin Boer op slechts 62 jarige leeftijd plotseling is overleden. Ondanks zijn afnemende mobiliteit de laatste jaren was Martin nog regelmatig op de molen te vinden voor een bak koffie en een gezellig praatje waarbij het varen met plezierjachten zijn absolute favoriet was. Wij zullen zijn aanwezigheid en vrolijke humor zeker gaan missen.

Oliemolen De Passiebloem heeft ter ere van Martin enkele dagen in de rouwstand gestaan.

In Memoriam – Martin Boer