Social links

Vondelkade 175 - 8023 AD Zwolle    

‘Onze’ Ada is op 26 april Koninklijk onderscheiden!

Ada Meurs-Lollinga is van jongs af aan gefascineerd door molens. Al ruim 40 jaar lang is zij in de molenwereld actief als vrijwilliger en als molenaar. Een vak dat op de Unesco-lijst voor immaterieel werelderfgoed staat. In al die jaren laat zij mensen delen in haar kennis van molens en het vak van molenaar.

Haar vrijwilligersloopbaan begon bij de korenmolen in het Gelderse Oene. Daarnaast geeft zij al zo’n 25 jaar namens de Stichting Vrijwillige Molenaars Overijssel theorie- en praktijkonderwijs. Met grote toewijding heeft zij in Overijssel en Gelderland heel wat mensen tot molenaar opgeleid.

Naast haar instructeurswerkzaamheden was zij bestuurlijk actief voor de afdeling Overijssel van het Gilde van Vrijwillige Molenaars en is zij vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Daarnaast is zij instructeur en olieslager bij de Passiebloem, oliemolen en gemeentelijk monument aan de Vondelkade.

In 2003 heeft zij van haar liefhebberij haar beroep kunnen maken en werkt zij als molenaar en instructeur bij het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Na het behalen van haar meesterproeve traint en begeleidt zij vrijwilligers naar een werkplek in het museum. Zij draagt haar kennis over aan een volgende generatie molenaars en maakt bezoekers enthousiast over het cultuurhistorisch erfgoed van de molen. Daarbij is zij als vakvrouw roldoorbrekend bezig.

In 2010 had zij zitting in een landelijke werkgroep die zich boog over de basisopleiding tot molenaar. Zij leverde een waardevolle bijdrage aan het realiseren van een hedendaags lesprogramma dat aansluit bij de praktijk.

Verder is zij al meer dan 25 jaar actief lid van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Zwolle. Daar zij zet zij zich onder meer in voor de kindernevendienst en jongerencatechese. Ook organiseert zij gebedsgroepen, legt zij pastorale bezoeken af en is zij betrokken bij diaconale projecten.

Ook Soroptimist club Isalania in Zwolle kan op haar inzet rekenen voor de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd.

Dat is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven en daarom is op 26 april onze Ada op het gemeentehuis in Zwolle door burgemeester Henk Jan Meijer Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ada, van harte gefeliciteerd namens het hele team!

‘Onze’ Ada is op 26 april Koninklijk onderscheiden!