Social links

Vondelkade 175 - 8023 AD Zwolle    

Bestuur

Vereniging Vrienden van de Oliemolen De Passiebloem


Bestuur

Voorzitter
** deze functie is vacant **

Penningmeester / Secretaris
Marcel Vierhuis

Algemene Bestuursleden
Bart Bethlehem
Kees Veenstra
Carolina Smoorenburg

bestuur@molendepassiebloem.nl

Postadres, Ledenadministratie en Secretariaat

Brederostraat 129
8023 AS Zwolle
info@molendepassiebloem.nl


Kamer van Koophandel

De Vereniging Vrienden van de Oliemolen De Passiebloem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40062763


Bankrelatie

SNS Bank
IBAN: NL84 SNSB 0933 7349 05
BIC: SNSBNL2A