Social links

Vondelkade 175 - 8023 AD Zwolle    

Geschiedenis

Oliemolen De PassiebloemHoe het allemaal begon…

De Passiebloem werd in 1776 gebouwd aan de Nieuwe Vecht. In 1896 werden De Passiebloem en de Roode Molen door huurovereenkomst aan de oliefabriek van de firma Reinders & Co verbonden. Deze oliefabriek was de in 1877 gebouwde stoomoliefabriek De Aloƫ aan de Boerendanserdijk die Reinders & Co. in 1893 van de firma Van Engelen en Van Laer had overgenomen.
De beide molens, met de daarbij horende knechtswoningen, pakhuizen, schuren, enzovoorts en de gehele inventaris, werden door Willem Hendrik Visscher voor 460 gulden per jaar verhuurd aan de firma Reinders & Co.

Dertig jaar later was de huurprijs niet hoger maar lager: in 1926 werd een nieuw huurcontract opgemaakt. De Passiebloem en de Roode Molen werden toen aan Reinders & Co verhuurd voor 400 gulden per jaar. Ietwat wonderlijk is de laatste zin in het huurcontract: “Op gevoelens der Schoonheidscommissie zal door ondergeteekenden geen acht worden gegeven”.
De Roode Molen werd in 1934 afgebroken voor de aanleg van de Ceintuurbaan. De Passiebloem bleef gelukkig behouden.

De Reinders Olie- en veevoederfabrieken NV werd in 1970 overgenomen door Golden Wonder Holland BV. In 1989 werd de raffinaderij gesloten en in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw werden de fabrieksgebouwen afgebroken. Samen met de dienstwoning en het transformatorhuisje aan de Boerendanserdijk 1 herinnert de molen nog als enige aan het voor Zwolle zo belangrijke industriƫle complex van Reinders.

Tot rond 1920 is de Passiebloem als industriemolen in gebruik geweest.

In 1937 en 1967 werd de molen geheel gerestaureerd.

In 1982 moest het wiekenkruis vanwege de slechte staat verwijderd worden. Na 1984/85 was de molen weer maalvaardig.

Tot oktober 1998 werd nog voor de prins gedraaid; daarna wordt weer op regelmatige basis olie geslagen.
Als er olie geslagen wordt, moeten er minimaal drie personen aanwezig zijn om het proces gaande te houden. In verband met de wensen van een grote afnemer van lijnkoeken heeft de molen sinds kort ook een koekenbreker, voorlopig alleen aangedreven op handkracht.

In de zomer van 2010 is begonnen met een ingrijpende restauratie die in 2011 is afgerond. Beide Schuitema-roeden werden gestreken; in november werden de nieuwe roeden gestoken.

Eigenaren van de molen sinds de invoering van het kadaster:

  • 1832 Asseurus Ovink, koopman te Zwolle Visscher
  • 1846 Theodorus Hendrikus Ovink, Koopman te Zwolle
  • 1848 Fa. Ovink en Schellewald, Zwolle
  • 1863 Willem en Adam Visscher c.s.
  • 1865 Willem Hendik Visscher, koopman te Zwolle later zonder te Zwollekerspel
  • 1914 Folkert Oene Gorter, oud-inspecteur der registraten, zonder beroep te Almelo
  • 1920 erven F.O. Gorter
  • 1922 Willem Visscher Gorter, notaris te Apeldoorn, later te Zwollerkerspel c.s.
  • 1931 tot op de dag van vandaag de Gemeente Zwolle

bron: Nederlandse Molendatabase